miércoles, 10 de agosto de 2011

Conciliació entre feina i pràctica religiosa pel Ramadà

catalunyareligio.cat
(David Casals /CR) L'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC) del sindicat UGT ha posat en marxa una campanya informativa perquè treballadors i empresaris coneguin i tinguin garantits els seus drets i deures envers la conciliació de la vida laboral amb la pràctica religiosa, dins del marc legal existent.
L'edició d'aquesta publicació va coincidir amb l'inici del Ramadà, mes sagrat del calendari musulmà on 300.000 musulmans residents a Catalunya fan dejuni entre l'alba i la posta de sol. De tots ells, 80.000 són treballadors en actiu.
Segons la legislació vigent, l’empresari no està obligat a fer cap modificació en la distribució de l’horari de treball per motius religiosos o perquè ha de realitzar pràctiques com l'oració.

Ara bé, el sindicat recorda que el treballador té el dret a faltar del seu lloc de treball els divendres, durant el temps d'oració col·lectiu, si es dónen dos requisits: perquè ho solicita, i perquè hi ha un acord amb l'empresari que permeti recuperar les hores que es deixen de treballar.
Pel que fa al Ramadà, malgrat que el treballador faci ajuni, l'empresari no està obligat a modificar l'orari. No obstant això, "el principi de constitucionalitat de la bona fe imposa a l’empresari el deure d’adaptar raonablement el sistema productiu per facilitar l’exercici dels drets fonamentals del treballadors", recorda AMIC.

No hay comentarios:

C/ Jaén 34 Baixos, Esquerra, 08226 Terrassa (Barcelona) , Tef. 0034 650 452 471 Email. ucidcat@yahoo.es