miércoles, 22 de abril de 2015

Percepció de L'Islam i dels Musulmans en els Mitjans de Comunicació a Espanya

UCIDCAT.INFO Manresa 22-04-2015 
Dijous passat, dia 16 d'abril de 2015, la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT) i la Comunitat Islàmica de Manresa, Mousaâb Ibn Oumair, van organitzar una taula rodona sobre el tema “Percepció de l'Islam i dels Musulmans en els mitjans de comunicació a Espanya”. A continuació presentem la intervenció del senyor Mohamed El Ghaidouni El Morabet, President d’UCIDCAT. 
Sabem que els mitjans de comunicació són considerats, per molts, el Quart Poder per la seva capacitat d'influència sobre l'opinió pública, i sobre la configuració de l'imaginari col·lectiu en funció del tractament que se li dóna a diversos assumptes. 
D'aquí, la importància que el ciutadà i receptor de la informació sigui conscient i crític davant el que els mitjans difonen i la manera en què ho fan, per evitar caure en les descripcions estereotipades que algunes (no tots) reprodueixen d'algunes religions.

Estem profundament convençuts que avui dia cap societat pot prescindir dels mitjans de comunicació, del gran avançament que aquests signifiquen i de la gran labor que exerceixen o haurien d'exercir en el seu adequat desenvolupament social i democràtic. És clar també que poden convertir-se en instruments de manipulació, i encobriments al servei d'interessos econòmics i polítics il·lícits de determinats sectors o persones. En aquest cas en comptes d'informar, desinformen i en comptes de formar, deformen. 
Els mitjans de comunicació poden llavors afectar a la nostra religiositat. Aposto decididament per mitjans de comunicació que han de transcendir les fronteres no solament estatals, sinó sobretot mentals construïdes sobre el mite de l'homogeneïtat de el “nosaltres” enfront de “els altres”. Fronteres que estan presents avui dia no només en els discursos d'ideologies populistes, sinó també de manera més o menys latent en el si dels diferents grups socials que componen les nostres societats. 
Existeix llavors, una doble necessitat per als mitjans de desconstruir els estereotips existents sobre les minories religioses en lloc de reproduir-los i de reestablecer la complexitat dels fets. La qüestió que es planteja és la de saber com reflectir la complexitat de la realitat social. Caldria començar per qüestionar les pràctiques periodístiques, això sí, garantint sempre la llibertat d'informació: 
1. En quina mesura ofereixen els mitjans una imatge de la realitat que reflecteix la diversitat? 
2. En quina mesura és responsabilitat dels mitjans oferir una imatge positiva o més positiva de la interculturalitat? 
3. En quina mesura el tractament de la informació sobre la diversitat ètnica, cultural, religiosa o lingüística és integrador? 
4. Quin és l'espai que ocupa el sensacionalisme, l'exotisme o les diferències en el discurs dels mitjans sobre les religions, comparat amb el qual es reserva als elements comuns compartits? En altres paraules, quin és l'espai que ocupa la normalitat de la cohabitació intercultural enfront de la cerca de la diferència, el cas estrany, l'intolerable o el xocant? 
5. Com presentar la informació a fi que ens entenguem millor, respectant al mateix temps la llibertat de premsa? 
Dit això podem afirmar que són meravelloses i extraordinàries les possibilitats que ens poden brindar els mitjans de comunicació. Des de UCIDCAT 
1. Expressem el nostre desig de tenir un «diàleg fructífer» amb els mitjans de comunicació. 
2. Insistim que els mitjans de comunicació haurien de contribuir al ben comú, ja que tenen una gran influència sobre la consciència i mentalitat dels individus. 
3. els que treballen en aquest camp els demanem que tinguin en compte la seva responsabilitat ètica, «particularment pel que fa a la cerca sincera de la veritat, així com a la defensa del caràcter central i de la dignitat de la persona». 
4. No volem que els reporters dels mitjans tractin els temes religiosos des d'una perspectiva molt secular, i política. 
5. Demanem als mitjans que integrin a especialistes en temes de religió. I també que quan els mitjans entrevistin a experts en religió siguin més equilibrats en la seva selecció, per no donar una visió esbiaixada o incompleta. 
6. No volem que els mitjans de comunicació treguin profit de la inclinació a la religió per al seu propi ben comercial.
Avui dia aconseguir que el nostre missatge arribi als mitjans de comunicació és una prioritat en el nostre treball. 
Moltes gràcies.

No hay comentarios:

C/ Jaén 34 Baixos, Esquerra, 08226 Terrassa (Barcelona) , Tef. 0034 650 452 471 Email. ucidcat@yahoo.es