martes, 10 de junio de 2014

El Radio SolsonaFM entrevista al president de la Comunitat Islàmica del Solsonès, Khalid Baghal

UCIDCAT.INFO Solsona 10-06-2014 
El president de la Comunitat Islàmica del Solsonès, el senyor Khalid Baghal, ha estat convidat per Radio SolsonaFM per parlar de l'Islam i de la Comunitat Islàmica del Solsonès. Khalid Baghal i durant el programa va explicar el context històric, cultural i social que va acompanyar la revelació del sagrat Alcorà al profeta Mohammad (S.A) tant a la Meka com a la Medina. Va parlar, també, de les dificultats i obstacles que van fer impossible arribar el missatge de l'Islam als habitants de la Meka i després a tota la Arabía. Va subratllar el senyor Khalid, que la paciència i la saviesa del profeta Mohammad treballant de forma incansable van fer realitat del seu missatge arribant l'Islam a tots els racons del planeta. Khalid Baghal va explicar que significa ser musulmà, els cinc pilars de l'Islam com són: 

La shahada o professió de fe: és el primer i més important dels pilars de l'islam. Condensa l'essencial de la doctrina islàmica en una breu frase "No hi ha més Déu que Al·là i Mohammad és el seu profeta". 
La oració o azalá: és el segon pilar de l'islam. Cada musulmà ha de resar cinc vegades al dia en direcció a la Meca. Abans de resar, el musulmà ha d'efectuar les ablucions. La ablució menor, que és l'habitual, consisteix en el rentat de cara, mans, cap i peus. La ablució major, requerida en alguns casos, consisteix en el rentat complet del cos. Les cinc oracions són: Oració de l'alba, Oració del migdia, Oració de la tarda, Oració de la posta de sol i l'Oració de la nit. 
L'almoina o azaque: és el tercer pilar de l'islam. L'Alcorà es refereix a ella en més de 80 ocasions. Els musulmans han de donar cada any una almoina a les persones més pobres de la seva comunitat, començant per familiars i veïns. El muntant del azaque s'estableix idealment en una quarantena part dels estalvis (és a dir, un 2,5%) sempre que aquests superin determinada quantitat. 
El dejuni o Sawm: és el quart pilar de l'islam i una de les característiques de l'islam més conegudes entre els no musulmans. La paraula «ramadà» designa, fora de la llengua àrab, més el propi dejuni que el mes. 
El hajg o hayy: és el cinquè pilar de l'islam. El musulmà ha de peregrinar almenys una vegada en la vida a la ciutat de la Meca, sempre que tingui els mitjans econòmics i les condicions de salut necessàries. 
Comenta Khalid que, dur a terme aquestes pràctiques queda condicionades a tenir la capacitat i els mitjans necessaris per portar-los a la pràctica. També va parlar de la importància de la convivència entre religions i per tant el respecte mutu entre els diferents religiosos. Va destacar el paper que té el Imam dins d'una comunitat islàmica, perquè és la referència en matèria religiosa i l’ensenyament religiosos de tots els membres de la comunitat. Khalid va finalitzar la seva tertúlia parlant del perquè la festa del sacrifici, convidant a tots els ciutadans de Solsona a visitar la seu de la Comunitat per conèixer de prop les diferents activitats que desenvolupa la comunitat i la religió islàmica.

No hay comentarios:

C/ Jaén 34 Baixos, Esquerra, 08226 Terrassa (Barcelona) , Tef. 0034 650 452 471 Email. ucidcat@yahoo.es