lunes, 10 de marzo de 2014

Reunió ordinària del consell consultiu d’UCIDCAT

UCIDCAT.INFO  M. El-Ghaidouni  Terrassa 10-03-2014
Ahir diumenge, dia 09 de març de 2014, va tenir lloc la reunió ordinària del consell consultiu de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT). La reunió va tenir lloc a la seu de la federació situada al carrer Jaén número 34 baixos de la ciutat de Terrassa entre les 16:30h i les 20:00h segons l'ordre del dia: Lectura d'alguns versicles del sagrat Alcorà. 
Anàlisi de la situació actual de UCIDCAT. 
Elecció del nou president del consell consultiu de UCIDCAT. 
Tema de tancament del balanç econòmic de l'any 2013. 
Relació financera entre UCIDE i UCIDCAT.
Pressupost de UCIDCAT per 2014.
Pla d'activitats per a l'any 2014.

En la seva intervenció el president d’UCIDCAT va realitzar un anàlisi de la situació actual d’UCIDCAT, reflectint les dificultats financeres que dificulten el treball de la federació a l’hora de donar suport a les comunitats islàmiques de Catalunya. El president d’UCIDCAT va comentar també les dificultats que té UCIDE per complir amb els seus compromisos sobretot financers amb les unions regionals, cosa que dificulta el funcionament d'aquestes federacions i crea una situació tibant entre UCIDE i les unions regionals. Els membres del consell consultiu en les seves intervencions van insistir en la cerca d'alternatives per superar aquests obstacles i continuar negociant amb la presidència d’UCIDE per establir uns mecanismes sòlids i transparents que permeten un funcionament normalitzat de la nostre federació. Després i a causa del trasllat del senyor Taoufik Cheddadi, president del consell consultiu d’UCIDCAT, cap a Madrid per qüestions laborables, els membres del consell consultiu van triar al senyor Khalid Amar Touhami Mizo com a nou president del consell consultiu que assumirà la tasca de reestructurar aquest consell i convocar una reunió dins de tres mesos. Finalment els membres del consell consultiu van acordar elaborar un pressupost per 2014 esperant la reunió del consell consultiu d’UCIDE per a la seva presentació i aprovació.

No hay comentarios:

C/ Jaén 34 Baixos, Esquerra, 08226 Terrassa (Barcelona) , Tef. 0034 650 452 471 Email. ucidcat@yahoo.es