domingo, 15 de noviembre de 2015

Les Comunitats Islàmiques i culturals de Catalunya convoquin una concentració pel dilluns 16-11-2015 a plaça Sant Jaume a les 18:00h

UCIDCAT.INFO Barcelona 15-11-2015 
Comunitats musulmanes de Catalunya faran, aquest dilluns, una acció de condemna dels atacs terroristes de París.
La comu­ni­tat musul­mana de Catalunya, con­scient de la gran mag­ni­tud de l’atemptat ter­ror­ista per­pe­trat a París la nit del diven­dres, dia 13 novem­bre, se suma a les mostres de con­dol per les víc­times i expressa el seu màxim rebuig a la vio­lèn­cia i el seu com­pro­mís amb la Pau, la con­vivèn­cia, la Llib­er­tat i la democràcia.

La comu­ni­tat musul­mana de Catalunya, a través de les seves respec­tives enti­tats i asso­cia­cions cul­tur­als i reli­gioses Crida a una acció de con­demna a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, aquest dil­luns, dia 16 de novem­bre, a les 18h, en sol­i­dar­i­tat amb el poble francès i per reafir­mar el seu com­pro­mís amb la cul­tura de la Pau, per a una soci­etat justa, tol­er­ant, cohe­sion­ada i convivial.

En tant que comu­ni­tats i asso­cia­cions musul­manes i cul­tur­als a Catalunya rebut­gem energèti­ca­ment i abso­lu­ta­ment qual­sevol acte de vio­lèn­cia, odi i ter­ror­isme sota qual­sevol signe religiós, iden­ti­tari o ideològic.

1. Unió de Comu­ni­tats Islàmiques de Catalunya (UCID­CAT)

2. Fed­eració Cata­lana d’Entitats Pak­istane­ses

3. Comu­ni­tat islámica del Bages

4. Comu­ni­tat Islam­ica de Ponent i Pirineus

5. Comu­ni­tat islámica de Man­resa Mosaab IbnO­mair
6. Asso­ciació Almanad de l’Arboç
7. Comu­ni­tat musul­mana de Mar­torell
8. Cen­tre Cul­tural Islàmic de Vic
9. Asso­ciació Inter­cul­tural Ibn Rochd, (Aver­roes) de Sant Boi de Llo­bre­gat
10. Asso­ciació Con­viven­cia sense fron­teres de Mol­let del Val­lès
11. Asso­ciació Cul­tural Techonar de Sabadell
12. Asso­ciació IMPLiCA’T per a la inte­gració dels immi­grants a Catalunya
13. Asso­ciació Cul­tural Musul­mana Enda­vant de Santa Coloma de Gramenet 
14. Asso­ciació musul­mana de Ter­rassa
15. Comu­ni­tat Musul­mana Al Huda
16. Comu­ni­tat Musul­mana Tarik Alfalah de MAR­TORELL 
17. Comu­ni­tat islàmica de Ripol­let
18. Comu­ni­tat islàmica de Mon­tornès
19. Comu­ni­tat islàmica de Tona
20. Comu­ni­tat islàmica de Sant Hilari
21. Comu­ni­tat islàmica de Canet de Mar
22. Comu­ni­tat islàmica dar alquran de barcelona (Bangla Desh)
23. Comu­ni­tat islàmica de Balaguer
24. Comu­ni­tat islàmica de Tremp
25.Comunitat islàmica d’Esparreguera
26. Comu­ni­tat islàmica de Sant Vicenç de Castel­let
27. Comu­ni­tat islàmica de Gel­ida
28. Comu­ni­tat islàmica de Gironella 
29. Comu­ni­tat islàmica de Sal­lent
30. Comu­ni­tat islàmica de Car­dona
31. Comu­ni­tat islàmica de Berga
32. Comu­ni­tat islàmica de Santpe­dor 
33. Comu­ni­tat islàmica de Navàs
34. Comu­ni­tat islàmica al al-ijlas de Ter­rassa
35. Comu­ni­tat musul­mana de Ter­rassa, mesquita Bader
36. Comu­ni­tat islàmica d’Olesa de Montser­rat
37. Comu­ni­tat islàmica de Sant Andreu de la Barca
38. Comu­ni­tat islàmica Alfalah de L’Hospitalet
39. Comu­ni­tat islàmica de Sant Sadurní d’Anoia
40. Comu­ni­tat islàmica Alouahda de Mataró
41. Comu­ni­tat islàmica de Mont­meló
42. Comu­ni­tat islàmica de Sant Joan Despí
43. Comu­ni­tat islàmica de Sant Vicenç dels Horts
44. Comu­ni­tat islàmica del Prat de Llo­bre­gat
45. Comu­ni­tat islàmica de Mar­torell, mesquita Elhi­daya
46. Comu­ni­tat islàmica de Torredembarra
47. Associació Averroes per el desenvolupament i la cominicació de Granollers
48. Federació Islàmica Catalana
49. Federación Consell Islàmic de Catalunya
50. Grup de Treball Estable de Religions
51. Comunidad Islàmica de Cornellà Mezquita AL-TAUBA
55. Fundació IBN BATTUTA
56. Associació Cultural Musulmana de Terrassa
57. Centro Cultural Islámico ALBALSAM
58. Comunidad Islámica Nou Barris

59. ANNOUR
60. COMUNIDAD MUSULMANA AL MOHAJIRIN
61. COMUNIDAD ISLÁMICA MEZQUITA ALTTAUBA DE PREMIÀ DE MAR
62. COMUNIDAD ISLÁMICA HAMZA DE ROSES
63. COMUNIDAD MUSULMANA DE BADALONA
64. COMUNIDAD ISLÁMICA DE LA LLAGOSTA, MEZQUITA AL-SALAM
65. CONSEJO ISLÁMICO DE CATALUÑA
66. Comunidad musulmana de Granollers , Mezquita Atawhid
67. Comunidad musulmana de Abrera , Mezquita Al Huda (la guía)
68. Comunidad islámica de Badalona , Mezquita Al Taqwa (la piedad)
69. Comunidad Islámica de Vilafranca del Penedés , Mezquita Al Fath
70. Comunidad islámica de sant Quinti de Mediona
71. COMUNIDAD ISLÁMICA DE ARENYS DE MAR
72. COMUNIDAD ISLÁMICA DE CASTELLDEFELS
73. COMUNIDAD ISLÁMICA DE EL MASNOU
74. COMUNIDAD ISLAMICA DE GAVA
75. COMUNIDAD ISLÁMICA AMIGOS DE LA MEZQUITA DE LA PAZ
76. COMUNIDAD RELIGIOSA DE LOS MUSULMANES AFRICANOS DE BADALONA
 77. CENTRO ISLÁMICO DEL CARMELO
78.  CENTRO ISLÁMICO DE ZAID IBN HARITA
 79. COMUNIDAD MUSULMANA AL-HUDA (EL CAMINO RECTO) SABADELL SUD
 80. COMUNIDAD MUSULMANA SUBSAHARIANA DE SABADELL
81.  COMUNIDAD MUSULMANA EL SAADAH (LA FELICIDAD) DE SABADELL
82  COMUNIDAD MUSULMANA D'ARENYS DE MUNT
83.  COMUNIDAD MUSULMANA ASSAFA ( LA PUREZA) DE CIUTAT VELLA
84. AFCAR
85. TAMETTUT- Ass. de Dones Amazigues


La convocatoria es oberta .

1 comentario:

Anónimo dijo...

Hola,m'agradaria saber informació sobre la "Comu­ni­tat islàmica de Santpe­dor": Quin any es va crear? qui ho va crear?...nosè informació general. Gràcies.

C/ Jaén 34 Baixos, Esquerra, 08226 Terrassa (Barcelona) , Tef. 0034 650 452 471 Email. ucidcat@yahoo.es