viernes, 18 de septiembre de 2015

El president d’UCIDCAT participa a la Presentació del llibre “Les Religions a Catalunya”

UCIDCAT.INFO Barcelona 18-09-2015 
Intervenció del president de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT), el senyor Mohamed El Ghaidouni, en la mesa rodona de la presentació del llibre “Les Religions a Catalunya”. 
Aquest llibre que tenim avui entre mans, Les Religions a Catalunya, es un treball basat sobre la observació i desprès el anàlisis de la diversitat religiosa a Catalunya, una diversitat plural, diversa i a vegades complexa. El llibre va enfocar, amb detall, la història de les quatre confessions amb més arrelament de segles a Catalunya, començant amb una visió general sobre aquesta diversitat Religiosa a Catalunya per detectar després, i amb claredat, la realitat religiosa al nostre país. EI Treball finalitza amb un estudi sobre les diferents fórmules emprades a Europa per a gestionar aquesta diversitat religiosa, des dels poders públics, així com el concepte mateix de laïcitat que s’hi aplica.
Dit això, volia afirmar, com sabem tots, que no existeix un únic model d’accés a la diversitat religiosa, Les teories sociològiques sobre el pluralisme religiós són totes elles d’origen nord-americà, i foren elaborades per tal de donar compte de la singular posició que ocupen les confessions religioses en la societat dels Estats Units. Importades acríticament a Europa, aquestes teories han donat lloc a la concepció segons la qual una societat és religiosament plural quan hi coexisteixen diverses tradicions religioses en igualtat de condicions. El nostre model de pluralisme religiós no és el model nord-americà. A Catalunya podem parlar de l’existència d’una diversitat religiosa, no tant per la possibilitat de triar entre una multiplicitat d’opcions, com pel fet de poder lliurement acceptar o rebutjar l’antic monopoli religiós. El context religiós de Catalunya ha experimentat canvis importants, al llarg dels darrers decennis, causats fonamentalment pels fenòmens migratoris i pels processos de globalització. En aquest sentit, destaca l’increment que ha experimentat la diversitat religiosa, que s’ha traduït en un augment del nombre de confessions presents a Catalunya i dels seus centres de culte. La diversitat religiosa a Catalunya no és una cosa de fa quatre dies. Es tracta en moltes ocasions de grups de dimensions molt reduïdes. Però tot i així, fa més de cent anys que hi ha comunitats protestants implantades a Catalunya. La presència dels adventistes és gairebé tan antiga com la dels protestants. I tant els jueus com els testimonis de Jehovà han celebrat, o estan a punt de celebrar, el centenari de llur existència a Catalunya com a comunitats religioses organitzades. La diversitat religiosa no és, doncs, un fenomen nou, propi tan sols dels darrers decennis. Allò que ha succeït en els darrers decennis és que ha crescut considerablement. I, sobretot, que s’ha tornat més visible. Durant la llarga nit del franquisme, tots aquests grups religiosos hi eren; però no es veien, no tenien una presència pública. Avui, en canvi, aquesta presència és pública i notòria. I en alguns casos, com el de l’islam o el dels sikhs, pot arribar a cridar fortament l’atenció al carrer. En síntesi, doncs, com deia abans, hi ha a Catalunya diversitat religiosa, i aquesta diversitat creix i es torna cada cop més visible. La meva impressió és que no hem arribat encara a la plena normalització de la situació religiosa, però que estem avançant en aquesta direcció, aproximar-nos al fenomen de la diversitat religiosa. Som en el camí que mena cap a una normalització de la situació de les religions a Catalunya. Estic segur que aquest llibre serà un eina important que ajudarà a consolidar la normalització i la visibilitat de la pràctica religiosa diversa a Catalunya.

No hay comentarios:

C/ Jaén 34 Baixos, Esquerra, 08226 Terrassa (Barcelona) , Tef. 0034 650 452 471 Email. ucidcat@yahoo.es