miércoles, 4 de junio de 2014

“Conflictes a les consultes mèdiques: diagnòstic i perspectives de resolució”: Sessió formativa per a metges i personal de Sanitat, Catalunya Central.

UCIDCAT.INFO A. Ben El Fassi Manresa 04-06-2014 
Institut Català de la Salut i C. I. de Manresa. 28 de maig 2014. 
L´Institut Català de la Salut i la Comunitat Islàmica de Manresa “Mosaab Ibn Omaïr” van organitzar el dia 28 de maig 2014, amb el suport de la Fundació Pluralisme i Convivència i amb la col•laboració de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT) i els Mossos d´Esquadra de Manresa, una sessió formativa dirigida als professionals de l´àmbit de la sanitat de la Catalunya Central (metges, infermers, professionals de sanitat i Mossos d´Esquadra). L´acte va ser dirigit i coordinat pel Dr. Juan Martín Plà, Director de l´Institut i desenvolupat pel Dr. Abdeslam Ben el Fassi, Historiador i Master en Immigració i Educació Intercultural i D. Mohamed el Cadaoui, sociòleg i membre de l´Associació marroquí de psicòlegs.
A la primera intervenció es van explicar alguns aspectes de la cultura musulmana amb especial referència a l’àmbit de la sanitat. Després es va fer un resumen sobre la cultura magrebina i sobretot un anàlisi al sector de la sanitat, un sector públic, però qui segueix molt precari i sotsdesenvolupat. També es van tractar alguns temes com és la relació entre metges, professionals de sanitat i els pacients a la cultura musulmana i magrebí. Al final de la primera intervenció es van presentar les conclusions d´un qüestionari fet dins del col•lectiu de la C. I. de Manresa amb unes 160 dones i uns 90 homes que consistia en respondre a les preguntes següents: quins problemes han patit a les consultes mèdiques? Cóm han viscut la situació? Què proposen com a solució? La mostra tenia cóm objectiu contrastar les informacions obtingudes amb les observacions i les aportacions dels professionals de sanitat de les tres comarques (Osona, Bergueda i el Bages) qui van assistir a aquesta formació. L´anàlisi de les dues visions va ser una experiència molt enriquidora, fructífera i, a més a més, va permetre una bona interacció i, fins i tot, va aclarir aspectes desconeguts tant pels professionals com pels representants de les entitats religioses i socioculturals. Cóm que alguns assistents tenien una visió molt tòpica del món àrab, això associat amb les situacions quotidianes de la consulta (no acudir a la visita dins de l´horari donat, presentant-se a qualsevol hora, utilitzar a tercers per entendres amb els sanitaris, la picaresca de fer sol•licituds de serveis…etc.), entre altres temes, que els ponents tenien que donar resposta, la segona intervenció va centrar-se a l’anàlisi de les conseqüències directes i indirectes del fet migratori, perquè malgrat que la immigració es una decisió voluntària no deixa d´esser un procés de canvi i de pèrdues. Posa en marxa tots els mecanismes implicats al procés de dol, reactivant la posició depressiva que s´inicia amb el sentiment de pèrdua i de tristesa: pèrdua del país d´origen, paisatge, cultura, amistats, familiars…etc. on s´observen conductes agressives o d´estat de defensa qui pot acabar en un rebutgi al sistema en general inclòs l´àmbit de la sanitat i qui es pot reflectir-se en arribar tard a la consulta, poca confiança i falta de respecte al personal sanitari entre altres incidents, destacant, al mateix temps diversos estudis de recerca qui han tractat aquest tema. Respecte a l´elaboració del dol, el Sr. Cadaoui assenyala que tot depèn de l´estructura de la personalitat i de les habilitats que caracteritzen cada persona, perquè existeixen factors psicològics individuals que estan implicats al procés d´immigració i les seves repercussions a l´estructura de la personalitat, especialment els d´origen immigrant. Al final i partint d´una metodologia participativa, els ponents van obrir un debat amb els professionals on es van respondre a totes les seves preguntes i inquietuds; es van aclarir molt conceptes de caràcter cultural i religiós. Aquesta formació va ser valorada molt positivament pels professionals qui van insistir sobre la necessitat de tornar a comptar amb els mediadors, intèrprets i fins i tot els Imams, tenint en consideració la seva influencia dins de les comunitats. La comunitat Islàmica de Manresa es va comprometre a donar suport a futures iniciatives com aquestes i ha posat a disposició de l´Institut una comissió de mediació i interpretació si ho requereixi qualsevol circumstancia. L´acte va comptar amb l´assistència del Dr. Rafael Llobet, Coordinador de la Unitat Bàsica de Prevenció de la Gerència Territorial de la Catalunya Central, del Caporal Pep Fuster, Responsable de l´Oficina de Relacions amb la Comunitat del Mossos d´Esquadra de l´ABP, Bages i de la Caporala M. Alba, Cap del Grup d´Atenció a la Víctima dels Mossos d´Esquadra de Manresa i del Bages i d´un numero considerables de professionals del sector de la sanitat.

No hay comentarios:

C/ Jaén 34 Baixos, Esquerra, 08226 Terrassa (Barcelona) , Tef. 0034 650 452 471 Email. ucidcat@yahoo.es