lunes, 5 de mayo de 2014

Participació activa d’UCIDCAT a la reunió del consell consultiu d’UCIDE

UCIDCAT.INFO M. El-Ghaidouni Barcelona 05-05-2014 

Dissabte passat, dia 03 de maig de 2014, va tenir lloc la primera reunió de l'any 2014 del consell consultiu de la Unió de Comunitats Islàmiques d'Espanya (UCIDE). La reunió va tenir lloc a la seu d’UCIDE situada al carrer Anastasio Herrero número 05 de la ciutat de Madrid. Es va iniciar la reunió a les 09:00h i va finalitzar a les 18:00h amb l'ordre del dia: Presentació de la memòria d’UCIDE i del balanç econòmic de l'any 2013 Projecte d'activitats i actuacions d’UCIDE per 2014 Presentació de memòries i balanç econòmic de les unions regionals.
La reunió es va iniciar per la lectura d'alguns versicles del sagrat Alcorà, després va prendre la paraula el president del consell consultiu el senyor Mohamed Majid El arbaeen, que va agrair als representants de les unions regionals assistents a la reunió acordant a tots la importància de les reunions del consell consultiu d’UCIDE a l'hora de valorar, avaluar i analitzar el treball realitzat per UCIDE i per les federacions regionals i també a l'hora de proposar o establir futures estratègies d'actuació. Després de la presentació del president d’UCIDE a la memòria i el balanç econòmic d’UCIDE, els assistents van debatre tant el contingut de la memòria com del balanç en un ambient responsable i respectuós deixant al president d’UCIDE, el senyor Riaÿ Tatary, el seu torn de paraula per contestar a cadascuna de les preguntes i aclarir tot el que se li demanava. Després va passar el president d’UCIDE a la presentació de la proposta del projecte de l'any 2014 detallant dotes les partides per deixar després el torn a intervencions dels assistents. Després de diverses intervencions respecte a aquesta proposta i l'anàlisi de cada partida i apartat es va acordar a realitzar una nova redacció de la proposta tenint en compte l'acordat en la reunió i així tenir la versió definitiva. Els assistents a la reunió van analitzar també la situació del fet religiós a Espanya, les dificultats que tenen les federacions per desenvolupar les seves activitats i atendre a les comunitats religioses, etc. La Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT) va assistir amb cinc membres a la reunió demostrant així la importància i l'interès d’UCIDCAT en la implicació i la participació en els òrgans d’UCIDE per garantir el bon funcionament i la transparència d'aquests òrgans.

No hay comentarios:

C/ Jaén 34 Baixos, Esquerra, 08226 Terrassa (Barcelona) , Tef. 0034 650 452 471 Email. ucidcat@yahoo.es