miércoles, 10 de abril de 2013

Sisena trobada religiosa organitzada per La Comunitat Musulmana de Terrassa

UCIDCAT.INFO Mohamed Settati, Terrassa 10-04-2013 
La Comunitat Musulmana de Terrassa va organitza la seva sisena trobada religiosa els dies 28, 29, 30 i 31 de març de 2013 a la seu de la Comunitat situada al carrer Doctor Pearson número 149 en Terrassa, Durant quatre dies consecutius es va celebrar xerrades i taules rodones sota el lema "Si vols estar acompanyat del profeta Muhammad al paradís, recorre a la bona conducta". 
El dijous dia 28 de març de 2013 a les 19h00 i a més del vice-president de la Comunitat Musulmana de Terrassa Sr. Abdel ilah Faleh l'acte de l'inauguració, va comptar amb la presencia dels predicadors i professors islàmics que són: Dr. Mamdouh Tamami (Imam a Bèlgica i Holanda i membre consultiu de la Unió Europea), Dr. Faisal Al Hashmi (Imam i membre del El Consell Consultiu de Jutges a Londres), Khalid Al Hees (Imam i responsable de les mesquites a Kuwait), Saleh Al Hees i Ahmed Sheeb (Imames a Kuwait). En la seva paraula de benvinguda el vice-president de la Comunitat va agrair els ponents convidats per la presencia, els membres de la comunitat i tota la gent que ha fet possible la realització d'aquesta trobada religiosa.
El Sr. Abdel ilah Faleh no va oblidar de recordar a la comunitat que, com cada any, se celebra una trobada religiosa per tal d'estudiar un tema concret i aprendre'n valors socials i pràctics importants a la nostra vida com el cas aquest de la ètica i la bona conducte. A continuació cadascú dels ponents va agafar la paraula tot fent una petita introducció sobre la importància de la bona conducta a nivell personal, col•lectiu i sobretot respecte a l'entorn que ens envolta. Les xerrades i meses rodones dels dies següents es van desenvolupar segons aquest programa:
Divendres 29 de març de 2013: 13h30-14h30: Sermó del divendres, Dr. Mamdouh Tamami 17h00-18h00: Xerrada del Sr. Ahmed Sheeb, Tema: ètica en els ritus religiosos I. 19h00-21h00: Debat entre Dr Faisal el Hachimi, Dr Saleh El Hees i Sr, Ahmed Sheeb. Tema: Islam és un codi de conducta. 
Dissabte 30 de març de 2013
11h00-13h00: Taula rodona per a joves: Dr. Mamdouh Tamami i Dr Saleh El Hees. Tema: Com treballem la nostre religió a l'occident, 
17h00-18h00: Xerrada del Sr. Ahmed Sheeb. Tema: ètica en els ritus religiosos II. 
19h00-21h00: Xerrada del Dr. Faisal el Hachimi. Tema: Comunicacions i conductes en els àmbits de la vida: l'exemple del profeta Muhammad (sws). 
Diumenge 31 de març de 2013: 
11h00-13h00: Taula rodona per a dones: Professora Loubna el Karrichi. Tema: L'islam i els vincles de parentesc. 
18h00-19h00: Xerrada del Dr. Mamdouh Tamami: Deures del musulmà envers als seus veïns i entorn. 20h30-22h00: Acte de cloenda amb la la lectura del Sagrat Alcorà pel Imam El Hachmi Meftah. Taula rodona amb la presència del Dr. Mamdouh Tamami i el president de la Comunitat Musulmana de Terrassa Sr, Mustapha Ben el Fassi Mezouar. 
De les xerrades celebrades cal destacar les sessions per a joves i dones. El Dr. Mamdouh Tamami i Dr. Saleh El Hees, durant la taula rodona dedicada per a joves de la comunitat, van explicar la importància de la bona conducta en la personalitat del jove musulmà, al seu èxit i als seus estudis. La vida i tots els projectes personals del jove generalment comencen i es basen en aquesta edat, cosa per la qual a l'Islam els joves es consideren els pilars de l'Umma (el poble), va revelar Dr. Tamami. També va afegir que la integració i la participació positiva dels joves musulmans a la societat no hauria de ser un problema o una dificultat ja que la seva presència a Espanya és recent i tot el futur i la ciutadania activa està per desenvolupar i treballar. Dr. Saleh El Hees al seu torn va destacar les obligacions dels joves musulmans partint de la necessitat d'aprendre, formar-se i aprofitar millor del temps i ordenar les idees i prioritats tot aconsellant aquest el col•lectiu de joves a seguir el model del profeta Mohammad (sws) ja que era l'exemple de la conducta recta i correcta enfortint el vincle amb Al-lah i el respecte als altres. D'altre banda, en la taula rodona dedicada a les dones de la comunitat, la Profa, Loubna el Karrichi va destacar que els vincles de parentesc son dels majors principis de l'Islam, cosa per la qual nombroses aleyas del Corán constitueixen en sostenir-los. Loubna va afegir que el Profeta Mohammad (sws) va encomanar ser bondadós respecte als pares malgrat si professin una religió diferent, i la mare ha de ser la primera persona en grau d'importància per a l'ésser-humà. El Dr. Tamimi En la seva paraula de cloenda va explicar que tota la fe la tenim en la bona conducta partint del dit del Profeta Mohammad (sws): “El creient que té la fe més complerta és aquell que es comporta bé, i el millor d'entre vosaltres és qui millor tracta a la seva esposa (dit transmès per At-Tirmidhi, número 1162, qui ho va classificar com autèntic). Els assistents com a membres de la Comunitat Musulmana de Terrassa no van oblidar a presentar els seus agraïments als ponents convidats i especialment al Dr. Mamdouh Tamimi que va participar a la majoria de les xerrades i taules rodones tot enriquint la trobada. L'acte va conèixer una participació important tant de joves o homes com de dones de la comunitat Musulmana de Terrassa. Durant el torn de preguntes es va notar una interacció positiva dels presents que van mostrar un gran interès respecte al tema.

No hay comentarios:

C/ Jaén 34 Baixos, Esquerra, 08226 Terrassa (Barcelona) , Tef. 0034 650 452 471 Email. ucidcat@yahoo.es