jueves, 4 de abril de 2013

El paper de la Mesquita en la vida del musulmà, taula rodona a Montmeló.

UCIDCAT.INFO  Montmeló 29-03-2013 

En el marc de la tercera trobada islàmica del Vallés Oriental, va tenir lloc una taula rodona divendres passat, dia 29 de març de 2013, a la seu de la comunitat islàmica de Montmeló. En la taula rodona han participat el doctor Ahmed Azioui, el professor Abdenasser Tijani i el professor Mohamed Samadi tots procedents del Marroc. La primera intervenció va ser a càrrec el professor Tijani que, després d'agrair als organitzadors i als assistents, va subratllar que la germandat té una dimensió molt important a l'hora de dur a terme accions com la construcció i la gestió d'una 

Mesquita. Tijani va comentar que la responsabilitat de presentar un model de Mesquita al nivell del que necessiten els musulmans és en primer lloc responsabilitat de tots els musulmans i no solament de la junta responsable de gestionar la Mesquita. La Mesquita és la institució més important per a l'islam i els musulmans, és el primer que va construir el profeta Mohammad (SA) després de la seva arribada a la Mekka, va subratllar Tijani. Tijani va comentar que la Mesquita és el símbol d'estabilitat emocional i conductual del musulmà, com també el vincle i el pont entre el creient i Allah.

Tijani va mostrar la dimensió religiosa profunda que té la mesquita en la vida del col•lectiu musulmà en l'occident i el paper que ha de jugar per formar ciutadans musulmans europeus amb plena ciutadania. El professor Mohamed Samadi, i des de la seva experiència com Imam de la Mesquita Alhuda de l'Hospitalet de Llobregat, durant set anys, va parlar de la importància de la Mesquita com una institució capaç d'oferir als ciutadans un equilibri espiritual en la vida. Samadi va subratllar que la Mesquita ha d'assumir el paper d'escola on es tenen els nens d’aprendre als valors religiosos islàmics desenvolupant programes per a aquest objectiu. El doctor Ahmed Azioui, en la seva intervenció va deixar clar la capacitat que té la Mesquita per unir als musulmans de diferents nacionalitats i de diferents ètnies. Responent a la pregunta; Quina relació té la Mesquita amb la vida dels musulmans?, Azioui va explicar l'origen lingüístic de la paraula “Masjid”, Mesquita, afirmant que el nom del Masjid solament s'usa pels musulmans i Masjid ve del verb “Sajada” és a dir Prostrar. Sajada davant Allah vol dir; prostrar davant Allah. Azioui va comentar que la Mesquita és un lloc d'acostament a Déu, de neteja espiritual i de predicció. Azioui va afirmar que el millor lloc on el musulmà pot apropar-se a Déu i prostrar davant Ell és la Mesquita concloent que la paraula “Masjid”, Mesquita, es va repetir en el sagrat Alcorà 28 vegades el que confirma el seu paper importantíssim que ha de jugar en la vida dels musulmans.

No hay comentarios:

C/ Jaén 34 Baixos, Esquerra, 08226 Terrassa (Barcelona) , Tef. 0034 650 452 471 Email. ucidcat@yahoo.es