miércoles, 6 de marzo de 2013

Primera reunió del consell consultiu d’UCIDCAT per a l’any 2013.

UCIDCAT.INFO Terrassa 06-03-2013 
Diumenge passat, dia 03 de març de 2013 va tenir lloc la primera reunió del consell consultiu de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT) de l’any 2013. La reunió va tenir lloc a la seu d’UCIDCAT des de les 15:00h fins a les 18:00h amb l'ordre següent: 
  • Elecció del president i el secretari del consell consultiu d’UCIDCAT. 
  • Presentació de la memòria d'activitats del 2012. 
  • Presentació del balanç econòmic del 2012. 
  • Presentació de la proposta d'activitats a nivell provincial i aprovació de la partida pressupostària 2013. 

Després d'iniciar la reunió per la lectura de versicles del sagrat Alcorà, el president d’UCIDCAT, Mohamed El Ghaidouni va presentar l'ordre del dia de la reunió donant pas al primer punt, l'elecció del president del consell. Les eleccions van donar lloc al nou president electe del consell, el senyor Taoufik Cheddadi que comunicarà al consell dins de 15 dies el seu secretari. Després es va presentar la memòria d'activitats i al balanç econòmic del 2012 pel president i el tresorer d’UCIDCAT respectivament i que van ser aprovats per unanimitat. Després de presentar les activitats provincials per a l'any 2013 i la partida pressupostària, els reunits van obrir un debat respecte al contingut d'aquest projecte concloent aprovant per unanimitat tant el projecte d'activitats com la partida pressupostària de l'any 2013. La reunió es va clausurar a les 18:00h amb la tradicional plegaria.

No hay comentarios:

C/ Jaén 34 Baixos, Esquerra, 08226 Terrassa (Barcelona) , Tef. 0034 650 452 471 Email. ucidcat@yahoo.es