lunes, 14 de enero de 2013

L’Islam, l’acció social i el voluntariat: Arrelament a partir de la jurisprudència islàmica

UCIDCAT.INFO El Prat de LLobregat 15-12-2012 
En el marc del novè congrés islàmic de Catalunya, va tenir lloc una conferencia amb títol “L’Islam, l’acció social i el voluntariat: Arrelament a partir de la jurisprudència islàmica, Exemples de la historia recent” La conferencia va començar a las 18:00h, presentada per el senyor Taoufik Cheddadi que va agrair al professor El Mokrie El idrissi Abu Zaid per haver acceptat participar al novè congrés islàmic de Catalunya.
Cheddadi i després de presentar al ponent va passar el torn de paraula al senyor Abu Zaid, que va agrair a UCIDCAT per invitar-li a participar al congrés i als assistents per la seva paciència y mitivació. El Sr. Abou zaid va començat la seva conferència recordant que la religió és el motor impulsor i productor de totes les bones accions socials, ben evidentment després del començament de l’enviament dels missatgers i profetes d’Al•làh a la humanitat. El Sr. Abouzaid ha considerat que com conseqüència directa del massatge religiós de d’Islam és reformar l’esser humà i organitzar la seva relació amb el teixit social, revelant que tots els escriptors i pensadors, occidentals o musulmans, afirmen que l’acció social i especialment la participació voluntària té un paper tan necessari, no només a favor del teixit social sinó directament en ajustar les conductes humanes i generalment guiar la personalitat de l’individu i desenvolupar el sentit de treballar per la biosfera terrestre que li envolta directament. D’un altre banda el Sr. Abouzaid ha explicat que des de la fe musulmana el voluntariat és un valor necessari, subratllant que no es completa la fe del musulmà si no col•labora en les bones obres a favor dels de més pobres i els més necessitats dels ciutadans. En quant a la contribució i la cooperació al finançament de les bones obres el Sr. Abouzaid ha destacat el versicle de l’Alcorà on Al•làh diu "No s'arriba a la virtut fins que no es dóna d'allò que s’estima més" fent referència a la col•laboració del propis diners o béns. Sr. Abouzaid ha conclòs que això és l'arrel en la qual es recolza l'arbre del sistema de cooperació solidaria donant molts exemples concretes des de l’historia fins a experiències recents d’organismes a nivell mundial que han convertit l’acció social des de petites iniciatives en associacions locals a institucions internacionals.

No hay comentarios:

C/ Jaén 34 Baixos, Esquerra, 08226 Terrassa (Barcelona) , Tef. 0034 650 452 471 Email. ucidcat@yahoo.es