miércoles, 5 de diciembre de 2012

“Els Musulmans a Occident: convivència o marginació?”.

UCIDCAT.INFO Manressa 05-12-2012 
Comunitat Islàmica de Manresa. Divendres, 30 de novembre 2012.
Un dels temes que preocupen als intel·lectuals, especialistes i estudiosos darrerament és el tema relacionat amb la convivència de les comunitats islàmiques a occident i de manera molt especial al continent europeu, amb les seves dificultats i les diverses ramificacions i qüestions que suposa. Convençuda de la sensibilitat d’aquesta situació i amb l’objectiu de continuar treballant per consolidar iniciatives de participació i lluitar contra totes les formes que poden portar cap a una marginació o guetització de comunitats tant importants com les comunitats islàmiques, especialment dins del col·lectiu de les dones, ha sorgit la idea d’organitzar, el dia 30 de novembre, aquesta conferencia qui va ser pronunciada per la professora i filòloga en estudis àrabs per la Universitat de Tetouan la Sra. Sanaae Zaryouli.
Respecte a la situació dels musulmans a occident i els seus reptes, la conferenciant va assenyalar que la concepció musulmana és molt clara: el missatge principal de l´islam és el coneixement entre totes les persones i nacions malgrat les múltiples diferencies que s’han d’interpretar com un enriquiment de totes les persones que convivim en aquest món. L’alcorà, per la seva part, invita a tot musulmà a conviure amb l’altre amb respecte i amb tota llibertat, evitant així actituts fonamentalistes, especialment a nivell religiós. El profeta Muhàmmad, des de la seva emigració (hègira) de la Meca a la medina, va ser un exemple de convivència i de respecte a les altres religions i minories establertes en Aràbia. Per aquests i altres motius, sembla que la convivència, l’aportació i la participació constructiva dels musulmans a occidents en tots els aspectes de la vida quotidiana és una necessitat i un dels reptes més importants per superar si volen evitar viure al marge de les societats on viuen. Els problemes actuals no han de ser un impediment pel el diàleg i la participació, perquè el marge de garanties de drets i de llibertat és il•limitat, coses que són totalment inexistent, encara, en molts països que diuen musulmans. És pot afirmar que els musulmans a occident gaudeixen dels seus drets del mateix nivell que els seus col•legues autòctons en diversos àmbits com l’educació, la vivenda, la sanitat i, fins i tot, les eleccions pels nacionalitzats. Per tant, els musulmans han de sentir-se parts d’aquestes societats i, en definitiva, part del present i el futur del món desenvolupat. En quan a les institucions espanyoles i catalanes, no hi ha cap dubte que coincideixen amb les línees establertes a nivell europeu i, en alguns casos, els superen, especialment en la matèria de la gestió del fet religiós. S’estan fent grans esforços per consolidar la cooperació i el diàleg amb totes les comunitats musulmanes que estan cridades a assumir les seves plenes responsabilitats. La conferència qui va ser organitzada per la comissió de la Dona ha comptat amb l’assistència de més de 70 dones que van participar de manera dinàmica a desenvolupar amb les seves preguntes un debat molt interessant.

No hay comentarios:

C/ Jaén 34 Baixos, Esquerra, 08226 Terrassa (Barcelona) , Tef. 0034 650 452 471 Email. ucidcat@yahoo.es