martes, 9 de octubre de 2012

Reunió de professors d’àrab i educació Islàmica de la província de Tarragona

UCIDCAT.INFO L'Arboç 09-10-2012 
Dissabte passat, dia 29 de setembre de 2012, va tenir lloc una reunió de professors d'àrab i educació islàmiques de la província de Tarragona. La reunió va tenir lloc a la seu de la Comunitat Religiosa Islàmica ALMANAR de L'Arboç des de les 10:00h fins les 13:00h. La reunió es va iniciar amb la lectura de versicles del sagrat Alcorà, després va prendre la paraula el senyor Mohammed Bensliman, secretari de la Comunitat Religiosa Islàmica ALMANAR de L'Arboç, que va agrair la presència i participació dels professors d'àrab i educació islàmica de la província de Tarragona a aquesta reunió, que va qualificar de molt important.
Bensliman va comentar que davant la falta de l'aplicació de l'acord de cooperació entre l'estat i la comissió islàmica d'Espanya en matèria d'ensenyament de la religió islàmica, les comunitats tenen d'assumir aquesta responsabilitat i dur a terme aquesta activitat. Durant la reunió el professor i Imam de la Mesquita ALMANAR, va explicar la seva experiència com a professor d'àrab i educació islàmica, les tècniques pedagògiques que usa i les dificultats que troba a la hora de desenvolupar el seu treball. Després els assistents van debatre i van analitzar la situació en què es troba el procés d'ensenyament de l'àrab i educació islàmica a la província de Tarragona, insistint en la falta de mitjans, materials i pedagògics, per desenvolupar aquesta activitat de forma normal i rendible. Els reunits van quedar a continuar intercanviant experiències mitjançant reunions i jornades per superar aquestes barreres i dificultats que troben a l'hora de desenvolupar el seu treball.

No hay comentarios:

C/ Jaén 34 Baixos, Esquerra, 08226 Terrassa (Barcelona) , Tef. 0034 650 452 471 Email. ucidcat@yahoo.es