domingo, 12 de agosto de 2012

“La diversitat religiosa s'ha de conèixer i gestionar”

BARCELONA - MIREIA ROURERA elpuntavui.cat 
El nostre país té una realitat molt més plural que fa uns anys. El creixement intern i les migracions han fet que les principals religions siguin presents entre nosaltres i a tot arreu. Aquesta nova realitat s'ha de conèixer, especialment els mestres i professors, els professionals sanitaris, els funcionaris presents en presons o ajuntaments, els mossos... No es poden afrontar els nous problemes sense conèixer els diversos hàbits, creences i costums. Exacte. Hi ha d'haver especialistes en temes religiosos i tots els que treballen en aquests camps han de tenir una informació adequada. Si no, no sabran entendre i resoldre les noves situacions.
Les diversitats culturals que existeixen en gran part estan basades en temes religiosos. El màster que organitzen a l'Iscreb va en aquesta línia? El curs vol proporcionar una acurada visió de les principals religions del món i que tenen presència entre nosaltres: islam, judaisme, ortodòxia, protestantisme, budisme, altres religions orientals, religiositats noves que han aparegut més recentment, etc. També ofereix una visió de la cultura actual, en la qual emmarcar el fet religiós. El màster insisteix en el contingut i les metodologies per a un diàleg fructífer entre religions, així com en teologia de les religions. Cal una metodologia, doncs? O ens adonem de la nova realitat religiosa i cultural i la coneixem o serem incapaços de construir una nova societat alhora plural i integrada. Les tensions que en els últims anys hi ha hagut a Europa, especialment en els barris perifèrics de les grans ciutats, les podem evitar aquí. Però sense conèixer la realitat no serà possible. Aleshores s'ha d'apostar pel diàleg interreligiós? Sense diàleg interreligiós correm el risc de cercar models de convivència equivocats. El model francès d'assimilació ha fracassat perquè ha creat rebuig i allunyament i, per tant, separació del comú dels francesos i, al capdavall, protestes socials dels fills dels immigrants. El model multicultural anglosaxó també ha fracassat perquè intentava crear comunitats separades (basades en el principi del respecte), però que han acabat creant guetos i pobresa. Aleshores? Cal crear un model d'integració en un model interreligiós, en el qual sigui possible el respecte a la identitat de cadascú i una integració en la comunitat d'acollida. I sense un veritable diàleg en tots els nivells, col·laboració, coneixement, intercanvi…, no serà possible. El màster, que comença el mes de setembre, es pot fer o bé presencialment o bé per internet. Si es vol es pot fer totalment de manera virtual. L'Iscreb ha tingut aquest any 1.400 alumnes, dels quals un miler fan estudis reglats; 800 són estudiants per internet i el nombre va creixent cada any.

No hay comentarios:

C/ Jaén 34 Baixos, Esquerra, 08226 Terrassa (Barcelona) , Tef. 0034 650 452 471 Email. ucidcat@yahoo.es