lunes, 4 de junio de 2012

“El concepte de la llibertat i els drets humans a l´islam”, Comunitat Islàmica de Manresa

UCIDCAT.INFO Manresa 04-06-2012 
Amb l´objectiu de seguir tractant temes d´interès general com la participació ciutadana, el lliure i la dona, la Comunitat Islàmica de Manresa “Mosâab Ibn Omaïr” ha organitzat aquest dissabte dia 02 de juny una conferencia sobre “El concepte de la llibertat i dels drets humans a l´islam” que ha sigut impartida pel Sr. Abdelkader CHAIT, investigador i llicenciat en estudis àrabs i islàmics per la Universitat d´Oujda (Marroc). En primer lloc, el conferenciant ha fet un anàlisi als conceptes de la llibertat i dels drets humans des de la perspectiva musulmana senyalant al mateix temps les aportacions de totes les cultures i civilitzacions al llarg de la historia de la humanitat.
Generalment, el concepte de la llibertat a l´islam és la capacitat de la persona de fer una cosa o deixar de fer-la amb total llibertat tenint en consideració el respecte a la llibertat de la resta de persones. Respecte als drets humans són totes aquelles coses que una persona pot tenir dret a adquirir i que són materials i morals. Per tant la llibertat i els drets humans són considerades a l´islam un pacte universal que decideix i organitza les relacions entre tots els essers vius i en tots els aspectes de la vida quotidiana. És un dret diví just. En segon lloc, ha fet referencia a la Declaració Universal dels Drets Humans de l´any 1948 i l´ha comparat amb els principis de l´islam en aquesta matèria i ha subratllat alguns fets de la historia de l´islam que van ser un exemple de garantia de la llibertat i de la pluralitat religiosa: per exemple, des de els primers any de l´islam el profeta va garantir a totes les minories la plena llibertat religiosa “no hi haurà imposicions religioses” i durant l’època dels califatos tant els cristians com els jueus i altres minories de Aràbia tenien drets a construir les seves esglésies, celebrar les seves festes sense cap limitacions. En quan al dret a la vida, l´islam garanteix aquest dret a totes les persones i adverteix de les conseqüències i del dur castic a tots/ es les persones que posen en perill la vida humana “mai sentirà l´olor del paradís quin mata a una persona” com deia el profeta Muhamad. També l´islam ha donat importància a les relacions entre les persones, especialment el dret a casar-se amb llibertat, garantir l´honor de la dona i la seva llibertat en tots els aspectes. El dret a cultivar la ment és un principi fonamental a l’islam. En l´Alcorà el primer versicle revelat al profeta va ser la paraula “Leer”. Anima a les persones a pensar, contemplar i investigar, però sempre amb criteris científics i amb tota llibertat que es considera el lema principal d´aquest procés. El dret a la propietat ha sigut molt bé tractat a l´islam: ha permès els negocis lícits, ha prohibit les especulacions financeres, ha advertit als corruptes i les persones que no inverteixen al benestar de la humanitat i ha imposat la obligació de destinar un percentatge de la riquesa dels rics a ajudar a les persones necessitades i finalment ha analitzat el concepte de justícia com un element imprescindible en l´aplicació i del bon funcionalment i desenvolupament de tots els drets garantizats per l´islam i per la resta de les altres cultures i societats.

No hay comentarios:

C/ Jaén 34 Baixos, Esquerra, 08226 Terrassa (Barcelona) , Tef. 0034 650 452 471 Email. ucidcat@yahoo.es