viernes, 31 de octubre de 2014

Es reuneix el consell consultiu d’UCIDE en sessió ordinària

UCIDCAT.INFO BCN 26-10-2014 
Dissabte passat, dia 25 d'octubre de 2014, va tenir lloc la segona reunió ordinària del consell consultiu de la Unió de Comunitats Islàmiques d'Espanya (UCIDE). La reunió es va iniciar a les 09:00h i va finalitzar a les 18:00h. Va començar la reunió amb la lectura d'alguns versicles del sagrat Alcorà, després va prendre la paraula el president del consell, que va agrair als diferents representants de les unions regionals assistents a la reunió seguit de la lectura de l'ordre del dia. Els reunits han reservat la major part del temps a debatre la reforma dels estatuts i la redacció d'un nou reglament intern de la Unió de Comunitats Islàmiques d'Espanya. Aquest procés de reforma s’ha iniciat al fi de 2012 i al llarg d'aquest temps tant els membres del consell consultiu com la junta d’UCIDE han tingut suficient temps per reflexionar sobre les bases d'aquesta reforma. Una reforma exigida per la nova situació i realitat d’UCIDE.
El consell consultiu va arribar a pactar un calendari per acabar la preparació d'un projecte de reforma dels estatuts i de règim intern amb l'objectiu de la seva aprovació en la propera reunió extraordinària del consell consultiu prevista per el proper mes de gener de 2015. També s'ha debatut el pla proposat tant per la Comissió del Dawa i educació, la Comissió dels assumptes econòmics i la Comissió de la Informació i cultura. Els continguts del qual es van a formar el pla d'actuació de l’UCIDE l'any 2015. I arribarà a tots els membres del Consell Consultiu. La Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT) ha estat representada per cinc (5) membres en aquesta reunió. Després del punt de precs i preguntes, s'ha clausurat la reunió a les 18:00 amb la tradicional pregària.

No hay comentarios:

C/ Jaén 34 Baixos, Esquerra, 08226 Terrassa (Barcelona) , Tef. 0034 650 452 471 Email. ucidcat@yahoo.es